13 ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุมมีอะไรบ้าง

สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงห้องประชุมให้มีเสียงที่คุณภาพต้องเริ่มต้นจากหลักการที่ถูกต้องก่อนเสมอ

 1. ดูพื้นที่ห้องประชุมที่จะทำการติดตั้งระบบเสียงว่าห้องประชุมนั้นเป็นห้องประชุมลักษณะใด
 2. มีงบประมาณเท่าไร
 3. มีจำนวนคนอบรมมากสุดกี่คน
 4. ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องอคูสติก Acoustic ของห้องด้วยหรือไม่
 5. มีเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเสียงห้องประชุมหรือเจ้าหน้าที่เทคนิคคอยดูแลหรือไม่
 6. ระบบการบำรุงรักษาประจำเดือนในการดูแลเครื่องเสียงห้องประชุม
 7. มีการวางระบบเผื่อขยายในอนาคตหรือไม่
 8. เมื่อระบบเครื่องเสียงห้องประชุมมีการชำรุดหรือเสียหายมีบริษัทที่รับติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุมคอยดูแลหรือไม่
 9. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วควรมีการรับประกันงานติดตั้งระบบเครื่องเสียง
 10. ควรตรวจสอบให้แน่ใจหลังที่ทำการติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุมแล้วควรทำการทดสอบให้ดีก่อนรับงาน
 11. มีการสำรองระบบเครื่องเสียงห้องประชุมให้ชั่วคราวขณะที่รอการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เช่นไมค์ประชุมหรือไม่
 12. มีระบบคอยให้คำแนะนำคอยช่วยเหลือได้มากแค่ไหนเช่นปัจจุบันมีระบบเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงทางออนไลน์ตลอด 24 ชม.
 13. คนที่ติดตั้งควรเป็นผู้ชำนาญด้านการติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุมเช่นเป็น sound engineer เพราะจะทำให้มั่นใจมากกว่าช่างทั่วไป