มาตรฐานระบบเครื่องเสียงห้องประชุมที่ดีควรมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง

ห้องประชุมที่มีผลกับเสียง (Acoustics) ไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนหรือเสียงพูดคุยที่มีความถี่เสียงที่ถูกต้องจะทำให้การประชุมได้ยินชัดเจน

สภาพของห้องประชุมที่มีผลกับเสียงหรือสภาพ Acoustic ที่เหมาะสมสำหรับห้องประชุมหมายถึงจะต้องมีสภาพของการสะท้อนเสียงและการเก็บเสียงรวมถึงสภาพของเสียงรบกวนที่เหมาะสมไม่เยอะหรือไม่น้อยเกินไป ในส่วนขององค์ประกอบหลักๆและรายละเอียด ในเรื่องของสภาพ Acoustic ของห้องมีผลกับเสียงในห้องประชุมซึ่งปัญหาต่างๆนั้นมีปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาได้เช่น

เสียงก้องในห้องประชุม (Reverberation Time)

สภาพความก้องของเสียงในห้องที่จะเป็นห้องประชุมที่ดี ควรจะมีสภาพความก้องของเสียงที่เหมาะสม ซึ่งมีค่าตามมาตรฐานทางวิศวกรรมเสียงเรียกว่าค่า Reverberation Time หรือค่า RT60 กรณีที่ห้องประชุมนั้นมีค่า RT60 ที่เยอะเกินไปก็จะทำให้ห้องประชุมนั้นไม่สามารถฟังเสียงได้อย่างชัดเจนเนื่องจากว่าคลื่นเสียงจะสะท้อนไปมาระหว่างพื้นผนังเพดานของห้องประชุมด้วยความเร็วของเสียงทำให้ความถี่ของเสียงต่างๆวนไปมาอยู่ในห้อง ผลคือการรับฟังไม่สามารถจับใจความได้ถ้าค่าความสะท้อนเสียงห้องประชุมมีค่าน้อยมากหรือมีค่าเทียบเคียงใกล้กับศูนย์ในทางวิศวกรรมเสียงเราจะมองว่าห้องนั้นเป็นห้องที่เป็นห้องตาย (Dead Room) ก็คือเสียงที่ส่งเข้าไปในห้องนั้นทั้งหมดจะไม่มีการสะท้อนออกมา เสียงจะโดนดูดซับไปด้วยวัสดุซับเสียงที่มีอยู่ในห้องนั้นๆ ความรู้สึกที่เข้าไปในห้องนั้นก็จะรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติเสียงที่ส่งมาจากลำโพงก็จะถูกดูดซับหายไปด้วยสภาพ Acoustic ของห้องนั้นจนมากเกินไปดังนั้นค่า Reverberation Time ของห้องหรือค่าความสะท้อนของห้องที่เหมาะสมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้สภาพเสียงและการออกแบบเสียงของห้องประชุมนั้นมีความชัดเจนเป็นธรรมชาติและส่งเสียงที่เหมือนจริงกับต้นกำเนิดเสียงมากที่สุด ทั้งนี้อย่าพึ่งตกใจไปว่าถ้าห้องประชุมของเรามีค่าความก้องของเสียงหรือค่า RT ที่สูงเกินมาตรฐานแล้วจะไม่สามารถทำให้ห้องประชุมนั้นกลับมามีระบบเสียงที่มีความชัดเจนได้ การออกแบบระบบเสียงที่ดีสามารถช่วยให้เสียงของห้องประชุมนั้นกลับมามีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นได้ ทั้งนี้ระดับค่า RT ของห้องที่ไม่เหมาะสมแล้วการแก้ไขที่ต้นเหตุก็คือการปรับแก้สภาพของห้องให้เหมาะสมก็จะทำให้มีความชัดเจนของเสียงที่ดีขึ้นและอาจจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกว่าก็เป็นได้ การแก้ไขสภาพ Acoustic ของห้องไม่ได้หมายความว่าจำเป็นที่จะต้องรื้อผนังปรับเปลี่ยนฝ้าเพดานหรือปรับพื้นทั้งนี้สามารถจะปรับเพิ่มอุปกรณ์ซับเสียงบางส่วนเข้าไปเพื่อที่จะให้สภาพ Acoustic ของห้องมีความชัดเจนที่ดีขึ้น

ความชัดเจนของเสียง (Speech Transmission Index)

การรับฟังที่สามารถจับใจความได้ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของระบบเสียงห้องประชุม การรับฟังที่สามารถจับใจความได้เรียกว่าความชัดเจนของเสียง ในด้านวิศวกรรมเสียงจะกำหนดเป็นค่า Speech Transmission Index หรือ STI ซึ่งหมายถึงความชัดเจนของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงคือลำโพงไปยังผู้ฟังณ.ตำแหน่งต่างๆในห้องประชุม โดยมีค่ากำหนดในค่าความชัดเจนของเสียงเป็นมาตรฐาน

เสียงรบกวน(Noise Level)

หลายครั้งที่เสียงรบกวนจากภายนอกนั้นเข้ามายังภายในห้องที่เราทำการประชุมทำให้คนในห้องประชุมนั้นไม่มีสมาธิเพียงพอในส่วนขององค์ประกอบที่สำคัญของทางด้าน Acoustic ของห้องก็คือค่าของเสียงรบกวน(Noise Level)ที่เกิดขึ้นภายในห้องนั้น ทางวิศวกรรมเสียงได้สรุปค่ามาตรฐานของเสียงรบกวนเรียกว่า Noise Criteria หรือค่า NC ยิ่งค่า Noise Criteria มากเสียงรบกวนก็จะมากขึ้น ถ้าค่า Noise Criteria น้อยห้องนั้นก็จะมีเสียงรบกวนน้อย กรณีที่ภายในห้องมีแหล่งกำเนิดเสียงได้หลายแหล่ง ตัวอย่างเช่น เสียงจากแอร์เครื่องปรับอากาศ เสียงจากพัดลมดูดอากาศ หรือเสียงจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกิดอยู่ภายในห้องนั้น ดังนั้นการออกแบบ Acoustic ที่ดีจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงเสียงรบกวนที่จะเกิดขึ้นภายในห้อง ซึ่งก็คือค่า NCนั่นเอง ทั้งนี้โดยปัจจัยหลัก ๆ ของค่าเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นในห้องประชุมส่วนใหญ่แล้วจะมาจากเสียงของผู้คนที่อยู่ในห้องประชุมนั้นๆและแอร์เครื่องปรับอากาศหรือเสียงที่เล็ดลอดมาทางช่องประตูหรือหน้าต่าง การออกแบบเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ส่งผลโดยตรงกับเสียงรบกวนเช่น พัดลมระบายอากาศ, ประตู, หน้าต่าง, เก้าอี้ ฯลฯ

วัสดุพื้นผิวของห้องประชุม

อีกปัญหาของห้องประชุมนั้นคือเสียงสะท้อนไปมาสิ่งเหล่านี้นั้นอาจจะเกิดจากการออกแบบหรือใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสมดังนั้นการติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุมจะต้องดูปัจจัยของวัสดุผิวห้องห้องประชุมนั้นด้วยด้วยวัสดุพื้นผิวของห้องประชุมคือส่วนประกอบหลักที่ผลแปรผันโดยตรงกับAcousticของห้องนั้นๆ ดังนั้นการออกแบบวัสดุพื้นผิวของห้องประชุมก็จะส่งผลแปรผันโดยตรงกับคุณภาพด้านเสียงของห้อง โดยทั่วไปถ้างานออกแบบได้เลือกวัสดุ Acoustic ที่เหมาะสมมาใช้กับห้องก็จะช่วยให้การออกแบบระบบเสียงมีประสิทธิภาพมากและมีค่าใช้จ่ายที่น้อยลง เช่น ฝ้าแบบเรียบทั่วไปจะมีค่าการสะท้อนของเสียงมากกว่าฝ้าแบบซับเสียงแต่ราคาวัสดุไม่ได้แตกต่างกันมาก แต่ทั้งนี้ถ้าการออกแบบระบบเสียงมาหลังจากที่ห้องประชุมนั้นได้ตกแต่งภายในเสร็จแล้ว และถ้าAcoustic ของห้องมีปัญหา ระบบเสียงก็จะต้องมาช่วยแก้ปัญหาเรื่อง Acoustic ของห้องที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้ได้ความชัดเจนของเสียงที่ได้คุณภาพมากขึ้น แต่เนื่องจาก Acoustic ของห้องที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานก็จะต้องมีการออกแบบเพิ่มเติมและอาจต้องใช้ลำโพงและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ มากขึ้นซึ่งส่งผลทำให้ใช้งบประมาณมากขึ้น

การติดตั้งระบบเสียงห้องประชุมออกแบบอย่างเหมาะสมหรือไม่ ?

ต้องคำนึงถึงระดับความดังของเสียง Sound Pressure Level (SPL)

เสียงจากระบบเสียงที่จะส่งไปถึงผู้ฟังที่อยู่ในห้องจะต้องมีระดับความดังที่เหมาะสม ไม่เบาจนลำบากในการฟัง ไม่ดังเกินจนหนวกหูรำคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาว ค่าความดังของเสียงนี้ทางวิศวกรรมเสียงเรียกว่า Sound Pressure Level (SPL) มีหน่วยเป็นเดซิเบล (Decibel) ตัวอย่างความดังของเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมแต่ละประเภท

ไมโครโฟนควรได้ทุกพื้นที่ในห้องประชุม

บางท่านอาจมีประสบการณ์ที่ไม่สามารถใช้ไมโครโฟนได้ทุกพื้นที่ในห้องประชุม เดินไปมุมนั้นมุมนี้ก็เกิดเสียงหอนเสียงหวีด นั่นคือ ระบบเสียง ของห้องประชุมนั้นเป็นระบบเสียงที่ไม่ได้คุณภาพ ถ้าท่านที่มีประสบการณ์ในห้องประชุมแบบนี้จะพยายามยืนนิ่งในตำแหน่งเดิมที่ไม่มีเสียงหอนหรือท่านที่พอรู้บ้างก็จะหลบไม่เดินผ่านลำโพงเพราะรู้ว่าถ้าเดินผ่านหน้าตู้ลำโพงเมื่อไหร่เสียงหอนมาแน่
เราภัทรรุ่งโรจน์สามารถออกแบบติดตั้งระบบเสียงให้ท่านสามารถใช้ไมโครโฟนเดินได้ทุกพื้นที่ในห้องประชุม ไม่ว่าจะเป็นหน้าตู้ลำโพงหรือทุกพื้นที่ในห้องประชุมนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องจะเกิดเสียงหวีดเสียงหอนอีกเลย

หากท่านต้องการคำแนะนำในการติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุมเรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคในการติดตั้งเลือกใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยในห้องประชุมเพื่อให้คุณได้ทราบถึงปัญหาต่างๆที่แท้จริงเราให้บริการติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุมโดยผู้ชำนาญประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี โดยทีมงาน วิศวกรเสียง sound engineer

ที่อยู่ 428/102 เดอะ รีเจนท์ สตรีท
ซอยรามอินทรา 109 (พระยาสุเรนทร์)
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร. 10510

โทร 081 – 150 – 4494 (คุณนัท)